جنگل ارواح
34 بازدید
ناشر: یاس بنفش
نقش: نویسنده
شابک: 964-94854-1-4
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این داستان تخیلی پس از کشته شدن پادشاه هانیفیان و به روی کار امدن پارتنون فرمانده چرسیوا از طرف پادشاه مامور تعیین حکام محلی به راه اندازی جنگ های محلی و دریافت خراج سالیانه می شود. سپاهیان او مردان رزم دیده و جنگ اورانی هستند که در مقابل اندیشه های فارتان ـ فردی که همه را به سوی نیکی و پارسایی فرا می خواند ـ قرار دارند و.....