صلای حکمت (تفسیر سوره لقمان)
38 بازدید
ناشر: دفتر نشر معارف
نقش: نویسنده
شابک: 964-8523-80-0
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب حاضر دربرگیرنده ی تفسیر سوره ی لقمان است. نگارنده ابتدا ایه و سپس معنای کلمات ان را بازگو کرده و در ان به ساختار صرفی هر کلمه و حروف اصلی ان اشاره نموده است. پس از ان ترجمه ی ایه و نیز مسایل گوناگونی اعم از ارتباط ایه ی مورد بحث با ایات قبل ارتباط جمله های یک ایه با یک دیگر و جایگاه کلمات از نظر ادبی مطرح گردیده است. در پایان نیز تفسیر ایه با استناد به ایات دیگر و گاه با بهره گیری از دیگر تفاسیر ذکر می شود.